Over ons

Stichting Kracht voor Bijja is in begin 2020 opgericht door een aantal mensen om Bijja Duijst-Maree en haar gezin heen. De stichting heeft als statutair doel bij te dragen in de kosten die nodig zijn voor de verzorging van Bijja Duijst-Maree waarvoor geen vergoeding wordt verstrekt op basis van een zorgverzekering, sociaal verzekeringsstelsel of andere bijdragen. Bijja lijdt aan de onomkeerbare gevolgen van de steeds verder voortschrijdende aandoening Progressieve Spinale Musculaire Atrofie (PSMA). Daarnaast wil de stichting bijdragen aan het financieel ondersteunen van onderzoek met betrekking tot deze helaas nog altijd ongeneeslijke ziekte.

De stichting is geregistreerd onder KVK-nr. 771919685 en statutair gezeteld in de gemeente Bunschoten.

Het bestuur van de stichting bestaat uit de heer H.W. Heinen (voorzitter), de heer A. van de Groep (secretaris) en de heer F.M. Hartog (penningmeester).

Adres:
Tjalk 12
3751 ZP Bunschoten
tel. nr. 033-2982776
helpons@stichtingkvb.nl