Bedankt voor uw donatie!

0 Comments

Afgelopen jaar heeft u de stichting Kracht voor Bijja gesteund met een gift. Namens Bijja Duijst en haar gezin willen wij u buitengewoon hartelijk danken voor uw steun. Het is hartverwarmend hoeveel mensen om Bijja heen staan. Vooral nu de zeldzame ziekte PSMA die de spieren steeds meer verzwakt een steeds grotere impact krijgt op haar leven.

Met uw gift hebben we Bijja en haar gezin kunnen helpen met hulpmiddelen om de toenemende spierzwakte te compenseren, zodat zij zoveel mogelijk in haar eigen huis een ‘normaal leven’ heeft met haar kinderen en man. We hebben gezorgd voor een geschikte elektrische fiets, een elektrische step, een aangepaste stoel, medicijnen en een anti-slip behandeling voor de straat rond het huis.

Zorgaanbouw

Om te zorgen dat Bijja zo lang mogelijk met haar gezin in hun huis kan wonen, hebben we de mogelijkheden voor een speciale aanbouw op de begane grond in kaart gebracht, zodat ze beneden een slaap- en badkamer heeft. Hiervoor zijn door Bureau Bos kosteloos tekeningen gemaakt en is een aanvraag voor een bouwvergunning gedaan. We willen Bureau Bos hiervoor enorm bedanken! De gemeente heeft toegezegd de kosten die ze normaal vergoeden voor een losse zorgunit bij te dragen in de bouw. Dat is een heel mooi begin! Verder heeft Koelewijn Bouw aangegeven de bouw te willen begeleiden en realiseren, waarvoor ook grote dank.

Op dit moment zijn we in gesprek met meerdere onderaannemers die hebben aangegeven mee te willen helpen in de realisatie. Dat is geweldig! Binnenkort zullen we hierover meer berichten. Kent u of bent u iemand die ook kan bijdragen, laat het weten door een e-mail te sturen naar steunons@stichtingkvb.nl.

De stichting heeft de legeskosten voor de bouwvergunning voor zijn rekening genomen en zal ook bijdragen in de bouwkosten. Maar om de totale kosten te dekken blijft elke steun – ook die van u – zeer welkom.

Blijven steunen met nieuwe acties

We blijven ons daarom samen met vele anderen inzetten om Bijja en haar gezin te helpen. Daarvoor zullen we in het eind van dit jaar weer allerlei acties opzetten om de benodigde fondsen te werven. Volg daarvoor onze website www.stichtingkvb.nl of volg stichting Kracht voor Bijja in de (lokale) media en via andere kanalen.

U kunt op de website www.stichtingkvb.nl ook een extra donatie doen of anderen attenderen op wat we samen voor Bijja doen en gaan doen.

Ook als u vragen, verzoeken of ideeën voor de stichting heeft, kunt u ons een e-mail sturen via steunons@stichtingkvb.nl

Nogmaals hartelijk dank voor uw gift ten behoeve van een zo normaal mogelijk leven voor Bijja en haar gezin. We houden u op de hoogte van onze toekomstige activiteiten.

Met vriendelijke groet,

Hermen Heinen
Voorzitter stichting Kracht voor Bijja

Categories:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *